TH | EN
ผลิตภัณฑ์
ช้อนส้อมสวนครัว    >     Gardening Spoon
61001SRgs

Gardening Spoon

ขนาด : อื่นๆ
สี : สีส้ม
วัตถุดิบ : เหล็ก

รหัสสินค้า : 61001SR

รายละเอียดสินค้า: ช้อนสวนครัว

ช้อนสวนครัวนี้ ผลิตจากเหล็ก ชุบสีส้ม

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งาน
1. สินค้าควรถูกจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก
2. สินค้าควรถูกจัดเก็บให้ห่างจากที่อุณหภูมิสูง