TH | EN
ผลิตภัณฑ์
ช้อนส้อมสวนครัว    >     Gardening Fork
61002SRgf

Gardening Fork

ขนาด : อื่นๆ
สี : สีส้ม
วัตถุดิบ : เหล็ก

รหัสสินค้า : 62001SR

รายละเอียดสินค้า: ส้อมสวนครัว

ส้อมสวนครัวนี้ ผลิตจากเหล็ก ชุบสีส้ม

ข้อควรระวังและคำแนะนำในการใช้งาน
1. สินค้าควรถูกจัดเก็บให้พ้นมือเด็ก
2. สินค้าควรถูกจัดเก็บให้ห่างจากที่อุณหภูมิสูง