TH | EN

ประวัติบริษัท

ความเป็นมาบริษัท :

2511 – นายชิว เย่า ไป๋ ก่อตั้ง ห้างหุ้นส่วนสามัญคงศิริ เพื่อผลิตกลอน แหวนอีแปะ และสายยู
2513 – เริ่มผลิตบานพับตรา 555
2533 – เริ่มผลิตบานพับมาตรฐานเพื่อการส่งออก
2535 – จดทะเบียนบริษัท คงศิริกรุงเทพ จำกัด
2537 – ขยายกิจการโดยเริ่มผลิตกุญแจและมือจับ
2539 – จดทะเบียนการค้า สำหรับสินค้าตรา K&B
2545 – ก่อตั้งบริษัท เคแอนด์บี โฮมเทค จำกัด เพื่อเป็นตัวแทนกระจายสินค้า K&B
2554 – สินค้า K&B ได้รับการยอมรับและมีจำหน่ายตามร้านค้าปลีกทั่วไป เช่น ไทวัสดุ ดูโฮม และ โกบอลเฮ้าส์